LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN SERTIFIOINTIKOULUTUKSET

Kuluttajaturvallisuuslaki asettaa leikki- ja liikunta-alueiden omistajille (kunta, taloyhtiö, seurakunta tms.) huolellisuusvelvoitteen. Kaikkiin kuluttajapalveluksiin liittyvistä toimenpiteistä, henkilön tulee olla pätevä. Kokemus on osa pätevyyttä, mutta ei sen tae. 

Sertifiointikokeet on suunniteltu niin, että ne testaavat henkilön perustietotason sekä kyvyn etsiä ja soveltaa tietoa. Sertifioidulla henkilöllä on oikeus käyttää sertifiointilogoa osoittaakseen pätevyytensä. 


Viherympäristöliitto ry on sertifikaatin haltija ja myöntäjä.
Safe to Play Oy on sertifioinnin käytännön toteuttaja.

Sertifiointijärjestelmää kehittää Viherympäristöliiton leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta, joka on mukana laatimassa koekysymyksiä ja ohjaa sertifiointijärjestelmän kehittämistä.

Sertifiointitasoja on Safe to Play -koulutusten mukaisesti neljä:
  • DESIGN - Alue- ja tuotesuunnittelijat
  • GOVERN - Isännöitsijät
  • PROJECT - Hankinta ja projektinjohto 
    - vastaa perinteistä Viherympäristöliiton peruskurssikoulutusta
  • INSPECT - Käyttöönotto- ja vuositarkastusten tekijät

Sertifiointikriteerit hyväksytysti täyttävä hakija on oikeutettu sertifiointiin ja heti koetulosten varmistuttua kokeen läpäisseen tiedot ovat luettavissa sekä Viherympäristöliiton että Safe to Play Oy:n verkkosivuilla.

Tutustu tarkemmin SERTIFIOINNIN hyötyihin, kokeisiin ja kriteereihin kouluttajan Safe to Play Oy:n verkkosivuilla.

KOULUTUSTEN ERI SERTIFIOINTITASOT JA VUODEN 2016 KOULUTUKSET

Yleiskatsaus t?rkeimpiin yleisiin alueeseen

KOULUTUKSEN TAVOITE: Koulutuksessa annetaan yleiskuva leikki- ja liikunta-alueiden suunnitteluun ja hallinnointiin. Vain yhdessä päivässä opit, mitä aiheesta kannattaa tietää ja osaat tulla myöhemmin oikealle kurssille. 

KOHDERYHMÄ:
 Alalla täysin uudet henkilöt joiden toimenkuva sivuaa hieman leikki- ja liikunta-alueita, mutta joilla vastuuta niistä. 
YLEISKATSAUS leikki- ja liikuntapaikkojen koulutuksesta järjestetään seuraavasti:

YLEISKATSAUSPÄIVÄN HINTA ON 100 € + alv. (NORM 255 €)

Yleiskatsaus järjestetään seuraavasti:

13.1.2016, HELSINKI 
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, 00700  HELSINKI

18.2.2016, TAMPERE
Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, 33101  TAMPERE

6.10.2016, JYVÄSKYLÄ
Tachnopolis, Piippukatu 4, 40100  JYVÄSKYLÄ

9.11.2016, HELSINKI
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, 00700  HELSINKI

DESIGN: Alue- ja tuotesuunnittelijan koulutus

KOULUTUKSEN TAVOITE: Kurssi opettaa tuotteiden turvallisuusvaatimukset sekä tuotteiden suhteen ympäristöönsä. Miten valitaan oikea tuote kuhunkin kohteeseen ja miten leikki- ja liikunta voidaan yhdistää turvallisella tavalla? Asennustiimin valvontavastuussa oleva oppii mihin erityisesti pitää kiinnittää huomiota jotta voidaan välttää potentiaalisesti kalliisti korjattavat harmilliset virheet. 

KOHDERYHMÄT: Leikki- ja liikunta-alueiden sekä tuotteiden suunnittelijat, asentajat. 

DESIGN-sertifiointitasoon kuuluu yleiskatsaus sekä erikoistumispäivä.


DESIGN-koulutus:
 
13.-14.1. ja 20.1.2016, HELSINKI
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, 00700  HELSINKI

18.-19.2. ja 25.2.2016, TAMPERE
Musekeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, 33100  TAMPERE

6.-7.10. ja 13.10.2016, JYVÄSKYLÄ
Tachnopolis, Piippukatu 4, 40100  JYVÄSKYLÄ

9.-10.11. ja 16.11.2016, HELSINKI
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, 00700  HELSINKI
GOVERN: Alueiden hallinnointi haltuun - mm is?nn?itsij?t

KOULUTUKSEN TAVOITE: Kuten suunnittelijoiden kurssikin, hallinnointikurssi antaa valmiudet ymmärtää tuotteiden perusturvallisuusvaatimukset. Erityisesti paneudutaan siihen, miten erityyppisten alueiden hallinnointi hoidetaan tavalla, joka täyttää lain vaatiman ja standardeissa kuvatun dokumentaation. 

KOHDERYHMÄ: Puisto- ja ylläpito-osastojen johtajat, isännöitsijät

GOVERN-sertifiointitasoon kuuluu yleiskatsaus sekä erikoistumispäivä. 


GOVERN-koulutus järjestetään seuraavasti:
  
13.-14.1. ja 21.1.2016, HELSINKI
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, 00700  HELSINKI

18.-19.2. ja 26.2.2016, TAMPERE  
Musekeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, 33100  TAMPERE

6.-7.10. ja 14.10.2016, JYVÄSKYLÄ
Tachnopolis, Piippukatu 4, 40100  JYVÄSKYLÄ

9.-10.11. ja 17.11.2016, HELSINKI
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, 00700  HELSINKI
PROJECT: Hankinta- ja projektinjohto (vastaa peruskurssikoulutusta)

KURSSIN TAVOITE: Kurssi on yhdistelmä sekä hallinnon, että suunnittelijan koulutuksista. Henkilö oppii mitä leikki- tai liikunta-alue vaatii toimiakseen, miten sellainen suunnitellaan, hankitaan ja toteutetaan. Tämä kokonaisuus muistuttaa ehkä eniten perinteistä leikki- ja liikunta-alueiden peruskoulutusta, mutta pyrkii olemaan mahdollisimman käytännöllinen. 

KOHDERYHMÄT: Leikki- ja liikuntatuotteiden myyjät, kuntien hankintaosastojen työntekijät, leikki- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja toteutusprojektien vetäjät.

DESIGN JA GOVERN -koulutukset viimeistelevät PROJECT-koulutuksen.


PROJECT-koulutus järjestetään seuraavasti:
  
13.-14.1.ja 20.-21.1.2016, HELSINKI
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, 00700  HELSINKI

18.-19.2. ja 25.-26.2.2016, TAMPERE 
Musekeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, 33100  TAMPERE

6.-7.10. ja 13.-14.10.2016, JYVÄSKYLÄ
Tachnopolis, Piippukatu 4, 40100  JYVÄSKYLÄ

9.-10.11. ja 16.-17.11.2016, HELSINKI
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, 00700  HELSINKI INSPECT: K?ytt??notto- ja vuositarkastusten tekij?t

KOULUTUKSEN TAVOITE: Ensimmäistä kertaa Suomessa on saatavilla leikki- ja liikunta-alueiden tarkastajien koulutus, joka opettaa arvioimaan riskit kokonaisuutena eikä vain vertaamaan yksittäistä mittatulosta standardikirjan raja-arvoon. Siinä missä peruskurssi opettaa näkemään perusturvallisuusvaatimukset selvästi, ikään kuin mustavalkoisena, tarkastaja oppii näkemään kaikki sateenkaaren värit ja soveltamaan tulokset omaan työhönsä. Tämän kurssin jälkeen tarkastaja ei enää väittele standardinmukaisuudesta tai -vastaisuudesta, vaan kertoo asiakkaalleen kohteen käytännöllisen turvallisuustason. 

KOHDERYHMÄT: Henkilöt, joiden tehtävänä on vuosi- ja käyttöönottotarkastukset; jotka suunnittelevat alueiden toiminnalliset tarkastukset tai valvovat kokonaisia suunnitteluosastoja. 

SERTIFIOINTITASO sisältää yleiskatsauksen, suunnittelijan ja hallinnoijan erikoistumispäivät ja huipentuu tarkastajien erikoistumiskoulutukseen.

INSPECT-koulutus järjestetään seuraavasti:

13.-14.1. ja 20.-21.1. sekä 27.-29.1.2016, HELSINKI
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, 00700  HELSINKI

18.-19.2. ja 25.-26.2. sekä 1.-3.3.2016, TAMPERE
Musekeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, 33100  TAMPERE

6.-7.10. ja 13.-14.10. sekä 18.-20.10.2016, JYVÄSKYLÄ
Tachnopolis, Piippukatu 4, 40100  JYVÄSKYLÄ

9.-10.11. ja 16.-17.11. sekä 23.-25.11.2016, HELSINKI
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, 00700  HELSINKI  HUOM! 

Viherympäristöliiton PERUSKURSSIN 
käyneille on räätälöity INSPECT- eli TARKASTAJA-koulutus: 

- Suppea INSPECT-koulutus 
sisältäen tarkastajakoulutuksen kolme päivää.


Ilmoittautumislomakkeessa voit valita sinulle sopivamman koulutuksen INSPECT-koulutuksen eri tasoista.

ILMOITTAUTUMISLINKKI, OHJELMAT JA HINNASTO


Sertifiointitasojen ohjelmat löytyvät TÄSTÄ (pdf) ja hinnasto TÄSTÄ (pdf).


ILMOITTAUTUMINEN tammikuun 2016 koulutuksiin Helsingissä  TÄSTÄ 

ILMOITTAUTUMINEN helmi-maaliskuun 2016 koulutuksiin Tampereella TÄSTÄ

ILMOITTAUTUMINEN lokakuun 2016 koulutuksiin Jyväskylässä TÄSTÄ

ILMOITTAUTUMINEN marraskuun 2016 koulutuksiin Helsingissä TÄSTÄ